pIRETPiret Hinrikus Sage

Eelkooli-ja kooliealistel laste rühmad.

Olen lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli eriklaveri ja koorijuhtimise eriala ning Tallinna Ülikooli Kultuuriteaduskonna, Koreograafia õppetooli, tantsujuhi eriala. Oman MA (in Arts) akadeemilist kraadi ning vanemõpetaja kutset ja ametijärku.

Elasin ja töötasin 9 aastat Austraalias, Sydney´s ning oman Kindermusik International Assosiation väikelapse arengut muusikaliselt toetava õpetaja kutset ja koolitaja litsentsi. Kuulusin Austraalia NSW osariigi Sydney Orff -Schulwerk Liidu juhatusse, tänaseks kuulun Eesti Muusikaõpetajate Liidu Orff sektsiooni töögruppi. Olen täiendanud end ja koolitanud teisi mitmel pool Eestis, Soomes, Venemaal ja Austraalias.

Oman pikaajalist pedagoogilist kogemust töötades muusika, rütmika- ja tantsuõpetajana Rocca Al Mare Koolis, Meero Muusik Huvikoolis, Musamari Koorikoolis, Ilmapuu Waldorflasteaias, Tallinna Muusikakeskkoolis, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Koolimuusika Instituudis ja Täiendkoolituskeskuses, University of Sydney Conservatoriumis, North-Sydney Wenona Private School´is, Kindermusic Studio Bassandsop Music ning teistes muusikalist eri- ja kõrgharidust pakkuvates õppeasutustes nii kodu-kui välismaal. Loon koreograafilisi liikumisseadeid kooridele ning RO Estonia ooperisolistide trupile “ Operetta Scretta ”.

 

MUUSIKA - LAUL, LIIKUMINE JA PILLIMÄNG

Lapse mitmekülgne arendamine paneb aluse tema teadmistele ja oskustele kogu eluks. Edukaks saab laps areneda vaid siis, kui väärtustame ning arendame õigel ajal ja tervikuna tema sünnipäraseid eeldusi. Areng ise leiab aset aga reaalsete protsesside kaudu.

Tunni eesmärk:

Muusikaliste põhivõimete, rütmitunde, koordinatsiooni ja peenmotoorika arendamine ning treenimine. Loovuse ja improvisatsioonioskuse kasutamine ning harjutamine lapse igapäeva vajadustest lähtuvalt. Keha võimekuse, vastupidavuse ning “MINA tahte” kasvatus.

Õppetöö ja tunni sisu:

Kasutan oma igapäevatöös Orff- Schulwerk metoodikat, Waldorf /Steiner pedagoogika põhimõtteid ja antroposoofilisi põhitõdesid. Õppevahenditeks erinevad rütmi- ja meloodilised instrumendid ning inimkeha ja hääl oma võimalustega. Tunnis on kasutusel aktiivõppemeetodina 6 lõimuvat komponenti: kõne (liisusalmid ja sõrmemängud), laul, liikumine, pillimäng, muusika kuulamine ning improvisatsioon. 45 minutiline tund jaguneb kolmeks võrdseks osaks: laul, muusikaline liikumine ja pillimäng.

Õppevahendid:

Inimkeha ja hääl, erinevad rütmi- ja meloodiapillid (Orff instrumentaarium), erinevad metoodilised vahendid, laulu- ja tantsukogumikud ning liikumisvahendid (pallid, hüpitsad, rõngad, lindid jm.vajalik).

Õpitulemused ja sotsiaalsed pädevused:

1. läbi laulmise, pillimängu ja liikumise areneb lapse viisitaju, rütmitunne ja koordinatsioon ning eneseusaldus.

2. lauldes õpib laps juhtima oma häält ning tajub liikudes ja tantsides oma keha

3. laps õpib matkima ja kordama õpetaja poolt esitatud meloodialõiku, rütmi-, liikumise ja/või sammukombinatsiooni

4. laps on saanud kogeda esinemisi vanematele avatud rühmatundides ja kontsertidel

5. laps tunneb ennast mugavalt, hästi ja turvaliselt grupis ning omandab koostööoskuse.

 

Lõpetuseks üks ilus mõte: “Õpetajal ja lapsevanema(te)l on ühised lapsed.”

Rõõmsa kohtumiseni!