REGISTREERI TUNDI 

Laulu õppest huvitatud noortele vanuses 7-19 aastat. Tundide eesmärk on vokaaltehniliste oskuste arendamine, laulmise mõtestamine, isikupäraste omaduste esiletoomine, musikaalsuse arendamine läbi ansambli tunnetuse, mitmehäälsuse arendamine, mikrofoni käsitlemisoskuste täiustamine jne. Rühmadesse või individuaal- tundi toimub valik muusikaliste katsete alusel.Tunniplaan lepitakse kokku õpetajaga individuaalselt.

Konkurssidel osalemine on lisatasu eest. (osavõtu maksud, majutus, transport, õp.tasu.)

Ettenähtud õppenädalal tunnis mitte osalemise korral  õpetaja tundi ei asenda.
Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetegevust ei toimu. Kuutasu ei sõltu päevade arvust, kuutasude arvestamisel on lähtutud õppeaasta keskmisest. Olenevalt koolivaheaegadest toimub erinevates kuudes erinev arv tunde. Tundide maht 35 õppenädalat. 

Õpetajad:

Mirjam Dede rühm ja ind. tund
Vivi Maar ind.tund
Viveli Maar ind. tund
Helin-Mari Arder ind. tund

Tunnid:

Rühmatund (3 x 45 min. nädalas) - õppemaks 65 € kuus
I- õppeperiood 260 € /II- õppeperiood 341,25 €


Individuaalne laulutund  1 x näd.  45 min. - 100 € kuus
I -õppeperiood  400 € /II õppeperiood  525 € 
Individuaaltund 2 x nädalas 45 min - 200 € kuus
I- õppeperiood 800 €/ II-õppeperiood  1050 € 

UUS!
Individuaalne tund  ja rühmatund 1 x kuus ind. tunni asemel on rühmatund
õppemaks I õppeperiood  360 € ja II õppeperiood 472,50 €

Individuaalne laulutund ja rütmiklaver vaheldumisi 1 x nädalas.( Mirjam Dede ja Madis Muul 
Õppemaks 100 Eurot kuus
I õppeperiood sept-jaanuar 4 x 100 = 400 Eurot
II õppeperiood jaanuar kuni juuni 1 nädal ka. 5,25 x 100=525 Eurot

Tundide maht 35 õppenädalat. Tunnid ei toimu riiklikel pühadel ega ka koolivaheaegadel

Soovitame valida ka lisaained:
Solfedzo rühmatund   20 EUR kuus/õpilane; ( meero õpilastele 10 EUR)

solfedzost huvitatutel palume endast teada anda lauluõpetajale.

Bändiõpe  45 € kuus Andres Alaru

Registreerimiseks rühma või individuaaltundi tuleb õpilastel tasuda registreerimistasu 1 kuu õppemaks, mis on ühtlasi ettemaksuks ja arvestatakse maha I perioodi  õppemaksust.
Registreerimine kodulehel.
Lisaainete valimisel lisage rühm.

 

Registreeri rühma: SIIT


Vaata: meero muusik youtube kanalit

Vaata linki:  https://vimeo.com/68227898

Milleks õppida laulmist?